Ostalo

Uslovi korišćenja

Poštovani kupci,

Nalazite se na internet prezentaciji merne opreme za profesionalne korisnike. Održavanje u industriji, elektroinstalacije, proizvodnja i razvoj, laboratorijska merenja, merenja u telekomunikacijama su oblasti gde bez odgovarajućeg mernog alata teško možete da otkrijete grešku. 

Ako ne možete da nadjete instrumente koji Vam odgovaraju, pozovite nas i zajedno ćemo naći rešenje.


Uslovi poslovanja za kupce u SrbijiDatum izdanja: Decembar 2014

 1. Opšte
  Ovi uslovi se odnose na proizvode objavljene u katalogu ili na internet stranama kompanije Micom TM International doo, Bulevar Vojvode Mišića 39a, Beograd (u nastavku Micom).
  Opšte i sve druge uslove poslovanja izdaje Micom. Micom je odgovaran za objavljenu sadržinu i izvršenje narudžbine u skladu sa objavljenim uslovima.
  Opšti uslovi su dostupni na internet prezentaciji www.metroteh.rs, i iz tog razloga smatramo da je svaki kupac, koji naručuje robu na internet strani, upoznat sa tekstom uslova poslovanja. Smatramo da narudžbenicom kupac u potpunosti prihvata uslove poslovanja.
  Micom i kupci koji su fizička lica međusobne odnose uređuju na osnovu opštih uslova poslovanja i prema Zakonu o zaštiti potrošača.
  Micom i pravna kao i fizička lica, koja obavljaju preduzetničku delatnost, međusobne obaveze uređuju sa posebnom pogodbom u pisanom obliku, uzimajući u obzir ove opšte uslove.
   
 2. Naručivanje proizvoda
  • Proizvode možete lako da naručite na sledeće načine:
   • putem pošte na adresi: Micom TM International d.o.o., Bulevar vojvode Mišića 39a, Beograd
   • putem telefona ili telefaxa na broj.: 011 2648 175
   • putem elektronske pošte: info@metroteh.rs
   • putem interneta: www.metroteh.rs
  • Potvrdjena narudžbenica se smatra konačnom. Nakon prijema narudžbenice Micom izdaje potvrdu narudžbenice, koja sadrži opis dobra, cenu, uslove plaćanja, okvirni rok isporuke kao i način isporuke. Potvrdom narudžbenice se smatra da je sklopljen kupoprodajni ugovor izmedju kupca i Micom-a. Kupac može da odustane od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Više o odustajanju od narudžbenice možete pročitati u tački 7 Uslova poslovanja.
  • Micom može da odustane od procesa izvršenja naručivanja, ukoliko konstatuje da se uslovi ne mogu u potpunosti izvršiti, o čemu će kupac biti pismeno obavešten.
    
 3. Online naručivanje
  • Davanje narudžbenice: Nakon uspešnog izdavanja narudžbenice putem e-maila ćete dobiti obaveštenje da je Vaša narudžbenica prihvaćena i obrađena.
  • Potvrda narudžbenice: Poslata narudžbenica će biti obradjena u Micom-u i sve informacije o kupcu i naručenom proizvodu će biti u potvrdi narudžbenice. Ukoliko je potrebna informacija kontaktiraćemo Vas na osnovu kontakt podataka koje ste ostavili.
  • Realizacija narudžbenice: Nakon potvrde narudžbenice, Micom pristupa realizaciji iste. Ukoliko se poručena roba nalazi na lageru biće Vam isporučena u roku od sedam radnih dana, nakon prijema uplate. Ako poručena roba nije na lageru, kontaktiraćemo Vas u roku od sedam dana od potvrde narudžbenice kako bi potvrdili datum isporuke.
    
 4. Isporuka
  Ukoliko nije drugačije dogovoreno, naručena roba će Vam biti besplatno isporučena na vašu adresu putem Post express-a (važi samo za pošiljke preko 50.000,00 rsd bez PDV-a). Pošiljke manje vrednosti od 50.000,00 RSD bez PDV-a šaljemo o trošku primaoca.
  Kod plaćanja pouzećem, naplaćuje Vam se trošak isporuke Post express-a po njihovom važećem cenovniku, a u zavisnosti od mesta isporuke, vrednosti i težine pošiljke. Aktuelni cenovnik Post-Expressa možete pogledati na http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp

  Po dogovoru naručene proizvode možete preuzeti i na našoj adresi:

  MICOM TM INTERNATIONAL d.o.o.
  Bulevar vojvode Mišića 39a
  11000 Beograd
   
 5. Cene
  Sve cene na internet strani su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om. Obrazac narudžbenice, kao i potvrda narudžbenice će pored iskazane osnovne cene odvojeno prikazati i PDV. 
  Obveznici PDV-a su u obavezi da nam dostave poreski identifikacioni broj. 
  Micom zadržava pravo promene cena bez prethodne najave. Za sve potvrđene narudžbenice cena je fiksna.
   
 6. Način plaćanja
  Naručeni proizvodi se mogu platiti na sledeće načine:

  • Fizička lica - plaćanje pouzećem.
  U tom slučaju naručeni proizvod plaćate Post express-u prilikom prijema pošiljke. 
  • Pravna lica - avansno plaćanje.
  U tom slučaju naručeni proizvod plaćate prenosom na naš tekući račun kod Banca Intesa ad Beograd: 160-284044-89
   
 7. Odustajanje od narudžbenice, povraćaj robe i uplate
  Fizička lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. Gl. 62/14), mogu da otkažu narudžbenicu pismenim putem u roku od 14 dana od dana potvrde narudžbenice. Povraćaj robe i rešavanje reklamacija vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 27, član 28, član 29, član 34 član 35 i član 56 ZZP). U slučaju da je roba isporučena kupac može da vrati robu najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak ili izjavu u slobodnoj formi. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe u sedište naše firme u Beogradu, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Ukoliko kupac koristi proizvode, pa se predomisli, nema pravo povraćaja robe (član 37) jer se na taj način direktno umanjuje vrednost i funkcionalnost robe. Proizvodi moraju biti vraćeni nekorišćeni, neoštećeni, u neizmenjenoj količini i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Korišćene, oštećene proizvode, proizvode kod kojih je promenjena količina i proizvode u neoriginalnoj ili oštećenoj ambalaži nije moguće vratiti. Prilikom povraćaja robe mora biti priložena kopija računa.
  Ukoliko je roba plaćena, povraćaj uplate će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana povraćaja robe.
  Bez obzira da li je Kupac pravno ili fizičko lice ako kupovina nije izvršena na osnovu narudžbenice prethodne odredbe se ne primenjuju. Svaki spor će se rešavati individualno.
   
 8. Garancija i servis
  Micom obezbedjuje servisiranje u garantnom i postgarantnom roku za sve proizvode koji se nalaze u našem katalogu, u našem servisu u Beogradu, dok se za tehnički zahtevnije popravke instrumenti šalju u servisni centar proizvodjača. Za svaki proizvod dužina garantnog roka je navedena u našem katalogu. Preuzimamo odgovornost da tokom garantnog perioda odstranimo sve nepravilnosti i kvarove na instrumentima ukoliko su korišćeni prema uputstvu proizvodjača, i ako ga nisu koristile neovlašćene osobe. Garantni rok za svaki proizvod je odredjen od strane proizvodjača.
  Garancija se potvrđuje nakon prezentacije popunjenog garantnog lista ili računa, koji sadrži sve podatke o proizvodu i kupovini.
  Sve proizvode, koji su namenjeni za servis potrebno je dostaviti na našu adresu u Beogradu (lično ili poštom) sa sledećim podacima:  
  - Informacije o vlasniku i kontakt podaci
  - opis greške koju prikazuje instrument
  - ukoliko je instrument u garanciji dokaz o kupovini ili garantni list

  Tokom garantnog perioda troškove popravke instrumenata snosi Micom, ukoliko je potvrđena garancija od strane proizvođača i ukoliko je instrument korišćen u skladu sa uputstvom proizvođača. Za svako servisiranje instrumenata van garantnog roka biće pripremljena odgovarajuća ponuda, i servisiranje istih se vrši tek nakon prihvatanja ponude od strane krajnjeg korisnika.
   
 9. Politika privatnosti
  Vaši lični podaci biće zaštićeni u skladu sa važećim propisima. Podaci dobijeni prilikom naručivanja mogu se koristiti samo za slanje ponude, računa i radi ostale komunikacije izmedju Vas i Micom-a.
   
 10. Podaci o vlasniku internet prezentacije:
  Micom TM International d.o.o.
  Bulevar vojvode Mišića 39a
  11000 Beograd
  Matični broj: 17566881
  PIB: 103465565
  Poreski obveznik: DA
  Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Kontaktirajte Metroteh
Pošaljite pitanje
Prezentacija instrumenata